Laboratoriediagnostik

LABORATORIEDIAGNOSTIK

Der vil ofte være behov laboratorieundersøgelser af prøver fra en syg eller ikke optimalt præsterende hest. På klinikkens eget laboratorium udfører vi en del undersøgelser, mens andre prøver sendes til specialiserede og certificerede laboratorier i ind- og udland.

Gødningsprøver
I klinikkens laboratorie foretages ormeægtællinger (McMaster’s tests), larvedyrkninger og bændelormetests for at undersøge for hestens almindelige tarmparasitter.

Blodanalyser
Vi foretager selv udstrygninger og mikropisk celleundersøgelse, og herudover sendes blodprøver til professionelt laboratorie i Tyskland for dybdegående og standardiserede analyser.

Bakteriedyrkninger/resistensbestemmelse
Vi laver selv udstrygninger fra svaberprøver på vækstfremmende agarplader (vækstmedium) for bakterieisolation med henblik på antibiosevalg. For identifikation af bakterier, virus og svampe sendes prøverne til laboratorier i Tyskland, England og Sverige.

Urinanalyser
Vi undersøger enten indleveret urin eller udtager sterile prøver direkte. Urin undersøges for udskillelse af normalt forekommende stoffer, vægtfylde samt tegn på infektion.

Andre væskeprøver
Vi undersøger også prøver fra lungeskylning (bronchoalveolær lavage/BAL), luftrørsskylning (trachealskyl), ledvæske og bughulevæske inkluderende vægtfylde og mikroskopi. Udvidede undersøgelser sendes til professionelle laboratorier i Danmark, England eller Tyskland.

Vævsprøver/hudundersøgelser
Vi udfører mikroskopi af biopsier, hudskrab mv. samt dyrkning for infektiøse hudsygdomme, herunder ringorm.