Handelsundersøgelse

Vi vejleder gerne i forbindelse med køb og salg af heste, ligesom vi udfører handels- og forsikringsundersøgelser.

Før handelsundersøgelsen

Ved overvejelser om handel bør køber se og om muligt prøveride hesten flere gange, gerne med en erfaren bisidder. Husk at se hesten i alle væsentlige situationer. Det er ligeså vigtigt, at hesten fungerer fornuftigt i boks, på fold, ved opsadling, i longe og i den daglige håndtering på staldgangen med mere, som under ridning. Køber og sælger bør oplyse hinanden om hestens hidtidige præstationer og sygehistorie samt den påtænkte anvendelse af hesten.

En standard købekontrakt og juridisk vejledning til brug ved hestehandel kan findes flere steder på internettet. Inden handelen indgås, bør der fortages en handelsundersøgelse, som giver sikkerhed til både køber og sælger.

Efter den seneste revision fra Den Danske Dyrlægeforening vedrørende handelsundersøgelser bør der inden undersøgelsen udfyldes en forhåndsaftale mellem rekvirenten af undersøgelsen og dyrlægen. Aftalen beskriver, hvad undersøgelsen skal indeholde, og hvem rekvirenten er. Køber og sælger aftaler, hvem af parterne, der er rekvirent af undersøgelsen. Aftalen kan mailes til rekvirenten før undersøgelsen, og vedkommende bedes returnere den udfyldt og underskrevet. En kopi af Aftalegrundlaget ses her

Formålet med handelsundersøgelsen

Ved en handelsundersøgelse fås et overblik over hestens sundhedsmæssige status. Samtidig vurderer dyrlægen, om sundhedstilstanden gør hesten egnet til det brug, som køber har tænkt sig at anvende den til.  Formålet med undersøgelsen er således, at beslutningen om køb/salg kan tages på et så oplyst grundlag som muligt, hvorved risikoen for efterfølgende tvister minimeres. Handelsundersøgelsen er også medvirkende til, at hesten kan blive forsikret.

Oplysninger om hestens fortid giver dyrlægen de bedste muligheder for at forholde sig til hestens sundhedsmæssige status og brugsegnethed. Disse oplysninger kan fås ved, at sælger udfylder en sælger-købererklæring, som indeholder en række spørgsmål om sælgers erfaringer med hesten, eller ved journaloplysninger og eventuelle røntgenbilleder fra hestens tidligere dyrlæge.

Den praktiske gennemførelse af handelsundersøgelsen

Handelsundersøgelsen udføres efter Den Danske Dyrlægeforenings retningslinjer, og til dokumentation udfyldes formularen “Sundhedsundersøgelse”.

Den første del af undersøgelsen foregår i hvile, hvor hesten gennemgås grundigt. Der undersøges bl.a. hud, øjne, tænder, kredsløb, luftveje, hals, ryg og lemmer, herunder benstilling og hovform. Alle følelige eller synlige afvigelser fra normalen i hud, led, sener, muskler eller andet noteres.

Undersøgelsen fortsættes med mønstring på fast bund i skridt og trav, hvorefter hesten får lavet bøjeprøver og bliver longeret på blød og hård bund. Hvis en klinisk undersøgelse foretages ude, hvor hesten er opstaldet, skal der være de nødvendige bundforhold, dvs. fast mønstringsbane 20 m, ridebane eller ridehus med blød bund samt fast underlag til longering. Hvis det ønskes, ses hesten også under rytter.

Den kliniske undersøgelse kan suppleres med øvrige undersøgelser efter behov og ønske. Ofte anbefales en røntgenundersøgelse til at vurdere og dokumentere status på handelstidspunktet. Skal hesten forsikres, kan forsikringsselskabet desuden stille krav om, at der gennemføres røntgen. Som udgangspunkt foretages Den Danske Dyrlægeforenings anbefalede standardhandelsrøntgen, som omfatter 14 billeder; tåled på for- og bagben, haser og bagknæ. Der kan derudover suppleres med røntgen af nakke, hals og ryg og hovseneben. Efter behov kan der yderligere foretages ultralydsscanning, endoskopi af luftveje, blodprøver m.v.

På baggrund af undersøgelsen foretager dyrlægen en samlet konklusion vedrørende hestens sundhedsstatus og brugbarhed, som påføres handelsundersøgelsesblanketten. Vær opmærksom på at visse anmærkninger kan udløse et forsikringsforbehold uanset dyrlægens vurdering. Det kan derfor anbefales at vente med at afslutte handelen, indtil forsikringsselskabet har accepteret at indtegne hesten i overensstemmelse med køberens forventninger.

Det anbefales, at både køber og sælger er tilstede ved handelsundersøgelsen, så begge parter får alle oplysninger fra dyrlægen og misforståelser og uenigheder derved undgås.

Forsikringsundersøgelse

Når der ikke er tale om en handel, men der alene skal tegnes forsikring af hesten, stiller forsikringsselskaberne oftest krav om en sundhedsundersøgelse af samme omfang som ved handel. Kravene oplyses af det ønskede selskab og kan variere alt efter hestens alder, forsikringssum og -type og kan omfatte en røntgenundersøgelse.