Akupunktur

Traditionel kinesisk behandlingsform brugt på moderne heste

Akupunktur
Akupunktur er en undersøgelse og behandling af hestens energibaner (meridianer). Udover at mærke hesten igennem vil der ved første akupunkturkonsultation være sat tid af til en længere snak om hestens problemer gennem længere tid og hvordan den reagerer i forskellige situationer. Diagnostik efter TCM (Traditionel Chinese Medicin) metoden baserer sig både på de fysiske og psykiske reaktioner hesten viser.

Akupunktur kan bruges alene i visse tilfælde og vil være et supplement til anden behandling i andre tilfælde.

Lidelser hvor akupunktur er en mulighed:

 • Brunstproblemer
 • “Uridelige” hopper
 • Kroniske luftvejsproblemer
 • Hudproblemer
 • Sarcoider
 • Dårlig hornkvalitet
 • Smertebehandling (evt i forbindelse med medicinsk behandling og/eller kiropraktik)
 • Fordøjelsesproblemer (kronisk diarre, ofte kolik)
 • Nedsat præstation
 • Dårlig foderudnyttelse på trods af godt foder og godt tandsæt
 • Adfærdsproblemer (der ikke skyldes smerte eller manglende opdragelse)

Hvor mange behandlinger der er behov for, afhænger af problemet og hvor lang tid, det har stået på. Det vil altså være en individuel vurdering og en plan, der skal lægges sammen med hestens ejer.

Dyrlægen og akupunktur
For at have lov til at lave akupunktur på en hest skal man være uddannet dyrlæge og have taget relevante kurser i akupunktur.

Dyrlægen vurderer, ud fra hestens almentilstand og adfærd, om der kan være lidelser, som kan kureres eller forbedres ved brug af akupunktur. Oftest vil akupunktur indgå som en del af undersøgelses og behandlingsforløbet. Det er ofte ikke en erstatning for den mere traditionelle dyrlægeundersøgelse, men et ekstra værktøj til at komme hele vejen rundt om hestens problem og mulige årsager.